DIENSTENPAKKET 2022

De leden hebben, zowel voor zich, als voor hun mede-ingeschreven huisgenoten, door en voor rekening van de vereniging, ingeval van overlijden, de volgende voorzieningen te ontvangen: