Lidmaatschap

Onze vereniging bestaat uit leden, die hun bijdrage leveren in de vorm van het voldoen van contributie. In het geval van overlijden bieden wij daarvoor een volledig pakket aan diensten: het dienstenpakket. Binnen het werkgebied keren wij geen geld uit, maar bieden onze diensten aan en nemen u daarmee zorgen uit handen. Het werkgebied bevindt zich binnen een straal van 30 km van de plaats van vestiging der vereniging. Vindt de uitvaart buiten het werkgebied plaats dan keren wij een bedrag overeenkomstig de op dat moment geldende pakketwaarde uit. Uitvaartvereniging Voerendaal is een vereniging, zonder winstoogmerk. Daardoor kunnen wij tegen een relatief lage contributie een uitgebreid pakket aanbieden. Mocht u lid willen worden ga dan naar de contact pagina of vul het inschrijfformulier in.


  • Met ingang van 1 januari 2023 verandert de vergoedingssystematiek van onze vereniging
  •